Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu

 • Numer postępowania IT.271.9.2021.AK
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-06-30 12:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-06-30 13:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-06-15
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-06-15 13:58 -
  icon Ogłoszenie 2021/BZP 00083418/01.pdf 2021-06-15 13:58 -
  icon SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŁAC GOSZCZ.docx 2021-06-15 13:58 0.35 MB
  icon zał 3-8 do SWZ.docx 2021-06-15 13:58 0.07 MB
  icon wzór formularza oferty.docx 2021-06-15 13:58 0.06 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2021-06-22 11:35
  Odpowiedzi na pytania 2021-06-27 19:34

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon DP Dokumentacja projektowa -
  icon Zał i uzg. do PB załączniki i uzgodnienia do PB -
  icon opinia, program, badania opinia geotechniczna, program prac konserwatorskich, badania strtygraficzne -
  icon STWiORB Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -
  icon TCR Tabela ceny ryczałtowej -
  icon zał 11 wyjaśnienia dodatkowe -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-07-16 11:16 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-06-30 14:22 -
  icon Wyjaśnienia SWZ -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa